Plaatkondensaatori elektrostaatiline väli

Milline on plaatkondesaatori elektriväli?