J.1.28 Mannaterad näitavad elektrivälja plaatkondensaatoris. Demokatse.