Oerstedt'i katse - vooluga juhtme mõju magnetnõelale

Milles seisneb seos elektri- ja magnetnähtuste vahel? Kuidas mõjutab vooluga juhe magnetnõela?