Oerstedt'i katse - vooluga juhtme mõju magnetnõelale

Oersted’i katse demo.