Kujutise tekitamine nõgusläätsega

Nõgusläätsega ei õnnestu meil ühelgi juhul tekitada kujutist ekraanile, seda on võimalik vaadelda ainult läbi läätse. Seega nõguslääts tekitab alati näiva kujutise. Nõgusläätse poolt tekitatud kujutis on alati vähendatud ning samapidine.