Kirjamark läbi luubi

Kirjamark läbi luubi

Luup tekitab vaadeldavast objektist suurendatud kujutise.