Kumer- ja nõgusläätse tähised

Läätsede lihtsustatud kujutamine joonistel.