Olulised kiired kujutise konstrueerimisel

Olulised kiired kujutise konstrueerimisel

Punkti kujutise konstrueerimine.