Noole kujutise konstrueerimine

Kui esemeks on sirge, siis saab tema kujutist joonistada nii, et leitaksenoole mõlema otsa kujutise asukohad, mis annavadki noole kujutise asukoha– kui ese oli algselt sirge, siis on ka kujutis sirge.