Noole kujutise konstrueerimine

Noole kujutise konstrueerimine

Kui esemeks on sirge, siis saab tema kujutist joonistada nii, et leitakse
noole mõlema otsa kujutise asukohad, mis annavadki noole kujutise asukoha
– kui ese oli algselt sirge, siis on ka kujutis sirge.