Ruumilise objekti kujutise konstrueerimine

Kui ese on ruumiline kujund, tuleks sarnaselt konstrueerida kõigi esemeiseloomulike punktide (tavaliselt kõik nurgad) kujutised. Kujutisekonstrueerimisel tasub meeles pidada, et kui ese oli algselt paralleelneläätsega, siis on ka kujutis paralleelne läätsega (lõigud AB ja A'B' onparalleelsed).