Ruumilise objekti kujutise konstrueerimine

Ruumilise objekti kujutise konstrueerimine

Kui ese on ruumiline kujund, tuleks sarnaselt konstrueerida kõigi eseme
iseloomulike punktide (tavaliselt kõik nurgad) kujutised. Kujutise
konstrueerimisel tasub meeles pidada, et kui ese oli algselt paralleelne
läätsega, siis on ka kujutis paralleelne läätsega (lõigud AB ja A'B' on
paralleelsed).