Lühinägija vaatab kaugele

Kaugele vaadates ei suuda silma lääts oma optilist tugevust (paksust) piisavalt vähendada, kujutis tekib silma läätse ja võrkkesta vahele ning võrkkestale tekkiv kujutis ei ole terav.