Pascal'i seaduse kehtivuse demonstratsioon

Sellisesse purki puhudes tõuseb vedelik kõigis kolmes torus ühele kõrgusele.