Lahutusvõime Rayleigh’ kriteerium

Ülal on kahe punkti kujutised, mis on saadud koondava läätsega. All on kujutiste intensiivsuste jaotused. Juhul (a) on punktidevaheline nurkkaugus punktide lahutamiseks liiga väike; juhul (b) on punktid vaevalt eristatavad; juhul (c) on punktid selgelt eristatavad. Rayleigh’ kriteerium on täidetud juhul (b), kui ühe difraktsioonipildi tsentraalne maksimum langeb kokku teise difraktsioonipildi esimese miinimumiga.