Valguse läbiminek klaasplaadist, joonis

Klaasplaadist läbi läinud valgus on võrreldes esialgse kiirega nihkes, aga samas sellega samasuunaline.