Valguse murdumine veest õhku

Joonisele on kantud langemisnurk, murdumisnurk ja kiirte käik.