Valguse murdumine prismas

Joonisel on näidatud murdumine prisma esimeselt ja tagumiselt pinnalt. Punktiirjoon täistab prismast väljuva valguskiire pikendust, so suunda, kust meile valgus näib tulevat.