Teoreetilise füüsika seminar nr 506: gravitatsioonilained

Seminar võtab kokku gravitatsioonilainete ajaloo, olemuse ja tulevikuväljavaated.