Vee molekul kui dipool

H2O molekul kolme tuumaga (tähistatud täppidega) ja piirkondadega, kus paiknevad veemolekuli elektronid. Dipoolmoment $\vec p$ on suunaga molekuli hapniku küljelt (negatiivne) vesiniku küljele (positiivne).