Ajutegevusega kaasnev magnetväli, joonis

JOONIS 29-7 Vooluimpulss piki ajukääru lõhet aju pinnal tekitab magnetvälja punktis P, mis asub impulsist kaugusel r.