Rakettkelgu katse

Kolonel J. P. Stapp rakettkelgul, kui see saavutab suure kiiruse (kiirendus leheküljest ettepoole) ja mida siis väga järsult pidurdatakse (kiirendus leheküljest tahapoole). (USA Õhujõudude foto)