Ülaltvaade konnale, kes hõljub konnast allpool oleva vertikaalse solenoidi voolu poolt tekitatud magnetväljas<br>

JOONIS 32-13 Ülaltvaade konnale, kes hõljub konnast allpool oleva vertikaalse solenoidi voolu poolt tekitatud magnetväljas. (Konnal ei ole paha olla; tal on tunne, nagu ujuks ta vees, mis konnadele vägagi meeldib.)