a

JOONIS 32-12 Ebaühtlases magnetväljas $\vec B_\text{väline}$ paikneva elektroni liikumise klassikaline mudel. (b) Laeng $–e$ liigub vastupidi kellaosuti liikumise suunale. Liikumisega kaasnev elektrivool $i$ on kellaosuti liikumise suunas. (c) Magnetjõud $d\vec{F}$ silmuse vasakul ja paremal pool, vaadatuna silmuse tasandis. Silmusele mõjuv resultantjõud on suunatud ülespoole. (d) Laeng $–e$ liigub nüüd kellaosuti liikumise suunas. (e) Silmusele mõjuv resultantjõud on nüüd suunaga allapoole.