a

a

JOONIS 32-12a Ebaühtlases magnetväljas Bväline paikneva elektroni liikumise klassikaline mudel. (b) Laeng –e liigub vastupidi kellaosuti liikumise suunale. Liikumisega kaasnev elektrivool i on kellaosuti liikumise suunas.