Hapnik on paramagneetiline

Paramagneetilisus tähendab muuhulgas seda, et vedelat hapnikku on võimalik magneti külge koguda.  Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations