Hapnik on paramagneetiline

Lihtsalt huvitav fakt: vedelal hapnikul on magnetilised omadused. Täpsemalt, vedel hapnik on paramagneetiline. Mis muuhulgas tähendab seda, et vedel hapnik jääb magneti külge.