Turvaelemendid

Erinevad rahatähed vaadatuna ultraviolettvalguses. Näha on luminestsents.