​Kärbsepüünis (Venus flytrap)

Kärbsepüünis oskab oma lehelabadest moodustunud püünist väga kiiresti kokku tõmmata.