Generaator

See simulatsioon näitab kõige lihtsama generaatori tööpõhimõtet. Saab valida, kas vaadeldaval generaatoril on kommutaator või mitte, st kas genereeritav elektrivool on vahelduvvool või alalisvool, samuti generaatori pöörlemise suunda ja kiirust.