Elektriline sondjaam, foto

Sondijaam on seade, mis võimaldab sondidega (teravate nõeltega) mõõta väga õhukeste kileliste nanostruktuuride ehk katseobjektide induktiivsust, mahtuvust, takistust, voolutugevus, pinget, nende parameetrite omavahelist sõltuvust ning nende sõltuvust ajast, sagedusest ja temperatuurist Seadme mark on EPS150 TRIAX ja see on Tartu Ülikooli füüsika instituudi kiletehnoloogia labori kasutuses.