Mida me oskame teha hapnikuga?

Mida hapnikurikkam atmosfäär, seda kiirem põlemine. Hapnikuvaeses keskkonnas ei ole põlemine võimalik.

Viitame siin mõnele eksperimendile, mis on rohkem või vähem käepärased ja mis õpetavad meile hapniku ja põlemisega seotud looduse seaduseid.

Hapniku pealevoolu on võimalik suurendada, kui suunata põlemise koldesse hapnikurikka õhu voog. Puhast hapnikku on võimalik gaasilisel kujul saada firmadest nagu AGA üsna odavalt.

Kõige intensiivsem hapniku pealevool tekib siis, kui kasutada vedelat hapnikku.

Kuidas saada hapnik vedelaks?

Vedela hapniku tootmine

Põhimõte on lihtne. Kuna hapniku veeldumise temperatuur on kõrgem, kui lämmastikul, aga vedel lämmastik on üsna vabalt kättesaadav, siis tuleb tekitada olukord, kus hapnik gaasina viiakse võimalikult efektiivselt vedela lämmastiku temperatuurile. Kõrvalolevas videos näidatud nipp on selleks ülimalt sobiv.

Vedelas hapnikus põlevad asjad väga intensiivselt, nagu on näha alljärgnevates videotes.

Kui teil on juba olemas vedel hapnik, siis võite teha kõrvalepõike materjalimaailma. Nimelt on hapnik paramagneetiline ja seda on võimalik magnetiga mõjutada. Nagu näidatakse alljärgnevates videotes.