GLOBE pilvevaatlused

Eesmärk

Jälgida pilvi ning ilmastikutingimusi ja mõista nende vahelisi seoseid

Lühiülevaade

Õpilased jälgivad viie päeva jooksul pilvi ning seostavad tehtud tähelepanekuid ilmastikutingimustega

Aeg

Kümme minutit päevas viie päeva jooksul, lisaks pool tundi aruteluks.

Õpilaste tase

Kõik tasemed

Põhimõisted ja oskused

Mõisted

Pilved ning nende muutumise seos ilmaga.

Oskused

Pikema aja jooksul süstemaatiliste vaatluste teostamine

Ühe vaadeldud nähtuse seostamine teisega

Materjalid ja töövahendid

GLOBE teadusmärkmikud ja pilvekaardid

Ettevalmistus

Jagage õpilased väikestesse töörühmadesse. Seletage, kuidas nad oma vaatlustulemused peavad GLOBE teadusmärkmikesse registreerima.

Mida ja kuidas teha

Viie päeva jooksul vaatlevad õpilased hoolega pilvi ja kirjutavad üles, mida nad näevad. Kui nad ei tea veel pilvede nimesid, pannakse kirja, millised need pilved välja näevad. Kõige parem on, kui taevast vaadeldakse kolm korda päevas: hommikul (teel kooli), pärastlõunal (lõunasöögi paiku) ja hilisel pärastlõunal (teel koolist koju). Tähtis pole niivõrd vaatluste täpne kellaaeg kuivõrd see, et vaatlusi teostataks iga päev enam-vähem samal ajal. (Näiteks hommi- kused vaatlused tuleks kõik teha kella kaheksa paiku, mitte ühel päeval kell 7 ja teisel päeval kell 10. Sama kehtib ka päevaste ja õhtuste vaatluste kohta.)

Iga päeva lõpuks märgivad õpilased üles ka päeva ilmastikutingimused. Kas hommikul sadas ning pärastlõunal läks ilm selgemaks? Kas terve päeva sadas lund? Kas oli tuulevaikne ja niiske? Õpilased ei pea oma sissekandeid tegema väga täpselt (vaja pole sademete hulka ega õhuniiskuse protsenti), kuid nad peaksid ilma võima- likult mitmekülgselt ja selgelt kirjeldama.

Tehes märkmeid oma pilve- ja ilma- vaatluste kohta peaksid õpilased otsima seoseid. Näiteks: kas hommikustele cirrus- pilvedele (õhukesed kiudpilved) järgneb pärastlõunal tavaliselt äikesetorm? Kas väikestest kohevatest cumulus-pilvedest tuleb üldse sademeid?

Peale nädalapikkust pilve- ja ilmavaatluste tulemuste üleskirjutamist laske õpilastel oma tähelepanekute põhjal ennustada, milline ilm tuleb homme. Laske neil selgitada, miks nad just nii ennustasid. Las iga õpilane jälgib, kui edukalt ta ilma ennustada suudab. Ehk vaatavad õpilased ilmaennustamise rasket tööd pärast seda teise pilguga.

Lisa 1: Pilvede tüübid