Džaulid ja kalorid

Kalor on energia ühik. Võib kohata väikest kalorit või grammi kalorit (tähistatakse cal) ja suurt kalorit ehk kilogrammi kalorit (tähistatakse Cal).

720 ml energiajook, mis sisaldab 330 kcal energiat.

Väike kalor on energia, mis kulub ühe grammi vee temperatuuri tõstmiseks ühe Celsiuse kraadi võrra normaalrõhul. Suur kalor (toidukalor) on sama suurus kilogrammi vee jaoks ja on võrdne 1000 väikse kaloriga või 1 kilokaloriga (tähistatakse kcal).

Rahvusvahelises mõõtühikute süsteemis on energia ühikuks džaul. Üks väike kalor (cal) on ligikaudu võrdne 4,2 džauliga. Tuleb meeles pidada, et see tegur sõltub veidi temperatuurist (on võrdne vee erisoojusega), nii et täpse tulemuse saamiseks tuleks abi otsida teatmikest.

Suurt kalorit kasutatakse tihti toidu energiasisalduse esitamiseks. Väikest kalorit kasutatakse keemias.

Toidu energiasisalduse määramiseks kasutati vanasti pomm-kalorimeetrit, kus toitu põletati. Tänapäeval määratakse toidu energiasisaldust kaudselt, liites kõigi toidu komponentide energiasisaldused.

Pomm-kalorimeeter. Põletatav toit asetatakse vette, mis omakorda on asetatud kalorimeetrisse. Põlemisel eralduv soojus soojendab vett. Vee temperatuuri on võimalik täpselt mõõta. Kalorimeeter tagab, et põlemisel eraldunud soojus ümbritsevasse keskkonda ei hajuks.