Talvel on külmem

Uuri, kuidas muutub pinna valgustatus, kui nurk valgusallikast pinnale jõudvate kiirte ja pinna vahel väheneb. Kasuta nähtuse selgitamiseks valguskiiri.

Kuidas me seda uurime

Aseta kolme pilus süsteemiga tekitatud paralleelse kiirtekimbu ette ekraan. Keera nüüd ekraani võrreldes kiirte suunaga erinevate nurkade alla. Mida märkad?

Valgus langeb ekraanile erinevate nurkade all

Kuidas katset läbi viia

Katses näeme, kuidas muutub pinna valgustatus, kui nurk valgusallikast pinnale jõudvate kiirte ja pinna vahel väheneb.

Meie järeldused

Niisiis, kui paber ei ole risti valgusega, siis sellele tekkiva valguslaigu heledus väheneb, nullini, kui paber on valgusallika poole küljega. Katses näeme seda kui kiirte vahelise kauguse suurenemist paberil. Mis omakorda tähendab, et igale pinnaühikule satub proportsionaalselt vähem valgusenergiat.

On üsna lihtne näha siin paralleeli sellega, kuidas meie laiuskraadil, kui Päike talvel vaid veidi üle horisondi kerkib, "määritakse" valgus väga suurele pinnale laiali ... ja läheb külmaks.